Witamy na naszej stronie


TABELA USŁUG. -


 • Okresowe badanie techniczne:
  1. motocykl, ciągnik rolniczy
  2. samochód osobowy,
  3. pojazd przystosowany do zasilania gazem
  4. motorower (-co 2 lata ),
  5. pojazd samochodowy inny ( kłady)
 • Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
 • Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
  1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)
  2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne
  3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
 • Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
  1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych
  2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
 • Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
  1. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
  2. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
  3. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
  4. o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
  5. skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, itd.
   1 okresowe badania techniczne opłata w zł
   (zawiera podatek VAT)
  1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t  m.w. 1) 98,00 1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00 1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c 163,00 1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 1.22 motorower 50,00 1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00